еднакъв

еднакъв
една̀к|ъв, -ва, -во <-ви>
прил uguàle, equivalènte

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • еднакъв — прил. същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. еднороден, едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

 • неизменен — прил. еднакъв, еднообразен, неизменяем, непроменяем, непроменим, неизменим, константен, установен, стабилен, постоянен, траен, сигурен, непоколебим, твърд, все еднакъв, вечен, продължителен прил. непроменен, същият, все същият, все един и същ,… …   Български синонимен речник

 • неизменяем — прил. неизменен, еднакъв, еднообразен, непроменяем, непроменим, неизменим, константен, установен, стабилен, постоянен, траен, сигурен, непоколебим, твърд, все еднакъв, вечен, продължителен прил. непроменен, същият, все същият, все един и същ,… …   Български синонимен речник

 • адекватен — прил. еднакъв, тъждествен, равнозначен, съразмерен, съответен, съответствуващ, корелативен, отговарящ, подходящ, приравнен, съвпадащ, симетричен …   Български синонимен речник

 • аналогичен — прил. подобен, сходен, еднакъв, идентичен, еднообразен, равен, еднороден, точен, такъв, същ, същински, буквален, текстуален, сроден, тъждествен прил. съответен, приличен, близък, приблизителен, подходящ …   Български синонимен речник

 • буквален — прил. точен, същ, същински, дословен, еднакъв, идентичен, мот амо, дума по дума, буква по буква, възпроизведен, копиран прил. почти точен, приблизителен …   Български синонимен речник

 • един — числ.бр. единствен, сам, отделен, самостоятелен, единичен числ.бр. самотен, напуснат, изоставен числ.бр. единен, еднакъв, един и същ …   Български синонимен речник

 • единен — прил. еднороден, едносъставен прил. единодушен, солидарен, монолитен, хомогенен, сплотен, обединен прил. един, еднакъв, един и същ прил. съединен, съвместен, задружен …   Български синонимен речник

 • един и същ — словосъч. един, единен, еднакъв словосъч. еднообразен, униформен …   Български синонимен речник

 • еднообразен — прил. безжизнен, бездеен, изчерпан, инертен, непроизводителен, неподвижен прил. безинтересен, блудкав, плосък, скучен прил. еднакъв, един и същ, униформен прил. монотонен, неосвежен, неоживен прил. сив, мрачен, безцветен прил …   Български синонимен речник

 • еднороден — прил. еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”